Get Adobe Flash player

O firmie

Firma Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta - Waldemara Strach powstała w 1989 roku. W sierpniu 2014 roku dokonano przekształcenia przedsiębiorcy Waldemara Stracha, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą pod firmą - Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach z siedzibą w Konopiskach w spółkę kapitałową - Prywatny Zakład Oczyszczania  Miasta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Konopiskach w trybie art. 5841-13 kodeksu spółek handlowych. Spółce przekształconej -Prywatnemu Zakładowi Oczyszczania Miasta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Konopiskach  obecnie przysługują wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego – Waldemara Stracha, dotychczas wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą pod firmą - Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach z siedzibą w Konopiskach.

     Od początku istnienia firma Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta oparta jest wyłącznie na polskim kapitale.

     Siedziba firmy znajduje się w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 7, natomiast filia zakładu usytuowana jest w Piekarach Śląskich przy ul. Zakładowej 2.

     Zakład posiada na terenie województwa śląskiego dwie sortownie odpadów , linię do produkcji paliwa alternatywnego oraz kompostownię.

     Wobec spełnienia wymienionych treścią ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) enumeratywnie wyliczonych przesłanek treścią Uchwały Nr IV/50/6/2014 Sejmiku Województw Śląskiego z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014, zmienionej uchwałą Nr IV/32/9/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 marca 2013 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2014 roku poz. 2820  instalacja Prywatnego Zakładu Oczyszczania Miasta z siedzibą w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 7 uzyskała status Instalacji Regionalnej do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) dla Regionu I w skład którego wchodzą gminy:Blachownia, Boronów, Ciasna, Częstochowa, Dąbrowa Zielona, Herby, Irządze, Janów, Kamienica Polska, Kłobuck, Kłomnice, Kochanowice, Koniecpol, Konopiska, Koszęcin, Koziegłowy, Kroczyce, Kruszyna, Krzepice, Lelów, Lipie, Lubliniec, Miedźno, Mstów, Mykanów, Myszków, Niegowa, Ogrodzieniec, Olsztyn, Opatów, Panki, Pawonków, Pilica, Poczesna, Popów, Poraj, Poręba, Przyrów, Przystajń, Rędziny, Starcza, Szczekociny, Włodowice, Woźniki, Wręczyca Wielka, Zawiercie, Żarki, Żarnowiec.

     Posiadamy własne oznakowane pojemniki i kontenery , samochody specjalistyczne przeznaczone do wywozu nieczystości stałych w pojemnikach i kontenerach, nieczystości płynnych, samochody pomocnicze oraz zamiatarki.

     Dysponujemy również sprzętem specjalistycznym do obsługi terenów zielonych.

     Doświadczenie zawodowe pozwala nam na profesjonalną i rzetelną obsługę klienta

     Nasze atuty to :

  • indywidualne podejście do klienta
  • doświadczona kadra
  • pomoc na każdym etapie współpracy
  • bierzemy pełną odpowiedzialność za wykonywane usługi i jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej

     Posiadamy certyfikaty ISO w zakresie odbioru i sortowania odpadów stałych, letniego i zimowego utrzymania dróg, utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków

Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

ul. Przemysłowa 7
42-274 Konopiska

Godziny otwarcia biura obsługi klienta:

 

Konopiska
ul. Przemysłowa 7

Pn - Pt.: 6.00 - 14.00

tel. 34 328-20-05
tel. 34 329-92-29
fax 34 328-35-58

 

Piekary Śląskie
ul. Zakładowa 2

Pn - Pt.: 6.00 - 14.00

tel. 32 284-52-68
tel. 32 284-24-00
fax 32 380-16-21

 
 
KRS: 0000520945
NIP: 5732850870
REGON: 243651232
Kapitał zakładowy: 3.000.000,00 zł