Get Adobe Flash player

O firmie

Firma Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta - Waldemara Strach powstała w 1989 roku. W sierpniu 2014 roku dokonano przekształcenia przedsiębiorcy Waldemara Stracha, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą pod firmą - Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach z siedzibą w Konopiskach w spółkę kapitałową - Prywatny Zakład Oczyszczania  Miasta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Konopiskach w trybie art. 5841-13 kodeksu spółek handlowych.

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie XVII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 grudnia 2014 roku, Sygn. akt CZ.XVII Ns – Rej. KRS 10401/14/825 dokonano przekształcenia spółki pod firmą - Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. z siedzibą w Konopiskach w spółkę komandytową pod firmą – PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Konopiskach w trybie art. 5511 i następne kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z normą art.  553 § 1 kodeksu spółek handlowych Spółce przekształconej –PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Konopiskach przysługują wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki spółki przekształcanej – Prywatnego Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. z siedzibą w Konopiskach.

Od początku istnienia firma Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta oparta jest wyłącznie na polskim kapitale.

Siedziba firmy znajduje się w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 7, natomiast filia zakładu usytuowana jest w Piekarach Śląskich przy ul. Zakładowej 2.

Zakład posiada na terenie województwa śląskiego dwie sortownie odpadów , linię do produkcji paliwa alternatywnego oraz kompostownię.

Wobec spełnienia wymienionych treścią ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) enumeratywnie wyliczonych przesłanek treścią Uchwały Nr IV/50/6/2014 Sejmiku Województw Śląskiego z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014, zmienionej uchwałą Nr IV/32/9/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 marca 2013 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2014 roku poz. 2820  instalacja Prywatnego Zakładu Oczyszczania Miasta z siedzibą w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 7 uzyskała status Instalacji Regionalnej do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) dla Regionu I w skład którego wchodzą gminy:Blachownia, Boronów, Ciasna, Częstochowa, Dąbrowa Zielona, Herby, Irządze, Janów, Kamienica Polska, Kłobuck, Kłomnice, Kochanowice, Koniecpol, Konopiska, Koszęcin, Koziegłowy, Kroczyce, Kruszyna, Krzepice, Lelów, Lipie, Lubliniec, Miedźno, Mstów, Mykanów, Myszków, Niegowa, Ogrodzieniec, Olsztyn, Opatów, Panki, Pawonków, Pilica, Poczesna, Popów, Poraj, Poręba, Przyrów, Przystajń, Rędziny, Starcza, Szczekociny, Włodowice, Woźniki, Wręczyca Wielka, Zawiercie, Żarki, Żarnowiec.

Posiadamy własne oznakowane pojemniki i kontenery , samochody specjalistyczne przeznaczone do wywozu nieczystości stałych w pojemnikach i kontenerach, nieczystości płynnych, samochody pomocnicze oraz zamiatarki.

Dysponujemy również sprzętem specjalistycznym do obsługi terenów zielonych.

Doświadczenie zawodowe pozwala nam na profesjonalną i rzetelną obsługę klienta

Nasze atuty to :

  • indywidualne podejście do klienta
  • doświadczona kadra
  • pomoc na każdym etapie współpracy
  • bierzemy pełną odpowiedzialność za wykonywane usługi i jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej

 Posiadamy certyfikaty ISO w zakresie odbioru i sortowania odpadów stałych, letniego i zimowego utrzymania dróg, utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków

PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

 ul. Przemysłowa 7
42-274 Konopiska

Godziny otwarcia biura obsługi klienta:

 

Konopiska
ul. Przemysłowa 7

Pn - Pt.: 6.00 - 14.00

tel. 34 328-20-05
tel. 34 329-92-29
fax 34 328-35-58

 

Piekary Śląskie
ul. Zakładowa 2

Pn - Pt.: 6.00 - 14.00

tel. 32 284-52-68
tel. 32 284-24-00
fax 32 380-16-21

 
KRS: 0000534922
NIP: 5732850870
REGON: 243651232

email: pzom@pzom.czest.pl