Get Adobe Flash player

Ruda Sląska

Ruda Śląska

HARMONOGRAM
ODBIORU PRZETERMINOWANYCH LEKÓW Z APTEK
W OKRESIE OD 1 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2021 ROKU:"                    
                    
                    
    CHEBZIE, ORZEGÓW, GODULA                
    14-06-2021                
    12-07-2021                
    09-08-2021              


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH Z TERENU CMENTARZY
W OKRESIE OD 1 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2021 ROKU:
      ul. Hlonda - nowy cmentarz CZWARTEK (co 2 tygodnie) 5-06-2021!      
      ul. Hlonda - stary cmentarz 17-06-2021      
 
ul. Goduli (czwartek co dwa tygodnie)
ul. Orzegowska (czwartek co dwa tygodnie)
 
1-07-2021
15-07-2021
29-07-2021
12-08-2021
26-08-2021
 
                  
           
               
             
             
               
             
               
             
               
               
                   
           
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH
Z POJEMNIKÓW O POJEMNOŚCI OD 120L DO 1100L
 Z TERENU OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH ROK 2021
W OKRESIE OD 1 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2021 ROKU:
                       
        Dzielnice: Godula, Orzegów, Chebzie          
        Plastik Papier Szkło          
        Poniedziałek  Środa   Piątek          
        14-06-2021 16-06-2021 18-06-2021          
        12-07-2021 14-07-2021 16-07-2021          
        09-08-2021 11-08-2021 13-08-2021          
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH
Z POJEMNIKÓW TYPU DZWON/KOSZ SIATKOWY
 Z TERENU OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH
W OKRESIE OD 1 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2021 ROKU:
                     
        Orzegów, Godula, Chebzie          
        Poniedziaek Środa Piątek          
        Plastik Papier Szkło          
        07-06-2021 02-06-2021 04-06-2021          
        05-07-2021 07-07-2021 02-07-2021          
        02-08-2021 04-08-2021 06-08-2021          
                       
                       
UWAGA! Wywóz odbywa się w godzinach pomiędzy 6:00 a 14:00
       
   
     
 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH W WORKACH
W OKRESIE OD 1 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2021 ROKU DLA ULIC:
                     
 
AKACJOWA DWORCOWA JANTY LIPIŃSKA OLCHOWA PRZEDTORZE SOLSKIEGO WARSZAWSKA ZABRZAŃSKA
OD 2 DO 28
BANACHA FABRYCZNA JARACZA MATEUSZA ORZEGOWSKA PUSZKINA STARA WĘGLOWA  
  BOGUSŁAWSKIEGO FOJKISA JESIONOWA MŁODEGO GÓRNIKA OWOCOWA RENCISTÓW STROMA WOŁKOWA    
  BYTOMSKA GAGARINA JOANNY MŁYN SZOMBIERSKI PAWŁA ROMERA STYCZYŃSKIEGO WYSOCKIEJ    
  CIOŁKOWSKIEGO GLIWICKA KOPALNIA KAROL MODRZEJEWSKIEJ PIASECZNA SIERPIŃSKIEGO SZYB ZOFII ZIELIŃSKIEGO    
  CZAPLI GODULI KRÓLOWEJ JADWIGI NOWAKA PLAC SZKOLNY SKALNA SZAFRANKA ZIĘTKA    
  DOROSZEWSKIEGO HLONDA LESZCZYNOWA NOWOBYTOMSKA PLATER SMOLUCHOWSKIEGO TYLNA      
  08-06-2021  
  06-07-2021  
  03-08-2021  
                     
1. Informacje w zakresie złożenia pierwszej deklaracji lub zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 32 244 90 00 wew. 3100, 3101, 3102 lub 32 244 90 62 oraz bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska – pokój 310.
2. Zgłoszenia interwencji w zakresie nieterminowego odbioru odpadów, uszkodzonych pojemników na odpady  przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel. 32 244 90 00 wew. 3090, 3091 oraz bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska – pokój 309 (wejście przez pokój 310)
3. Informacje dotyczące stanu konta można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 32 244 90 00 wew. 5070, 5071 oraz bezpośrednio w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Ruda Śląska – pokój 17.
4. W celu uzyskania innych informacji dotyczących funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych prosimy o kontakt telefonicznie pod numerem tel. 32 244 90 00 wew. 3090, 3091 lub bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska – pokój 309 (wejście przez pokój 310)
5. Dla mieszkańców Rudy Śląskiej uruchomiona została bezpłatna usługa EcoHarmonogram. Aplikacja wyszukuje terminy odbioru odpadów dla konkretnego adresu, przypomina o nadchodzącym wywozie oraz dostarcza wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego sortowania odpadów. Za jej pomocą można też zgłaszać nieprawidłowości dotyczące harmonogramu odbioru śmieci czy przepełnionych pojemników na odpady.
więcej informacji w gminie lub na www.ecoharmonogram.pl
UWAGA! Nie wszystkie odpady wytworzone w gospodarstwach domowych są odbierane bezpośrednio z nieruchomości!
Sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, tekstylia, chemikalia bezpłatnie przyjmuje wyłącznie  Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przy ul. Noworudzka 8, 41-700 Ruda Śląska czynny w godzinach:
od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00 w sobotę od 10:00 do 14:00
Do PSZOK mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddać również inne odpady segregowane, np. odpady zielone, odpady z remontów, przeterminowane lekarstwa, metale, tworzywa sztuczne, szkło, papier.
SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO ODBIORU GRUZU W WORKACH BIG-BAG LUB KONTENERACH 3m3/5m3
Odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe (takie jak odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany pochodzący z remontów i rozbiórek prowadzonych przez mieszkańców w lokalach mieszkalnych) odbierane będą bezpłatnie jeden raz w roku, na indywidualne zamówienie składane w Biurze Obsługi Klienta tel. 577 534 567
       
     
   
 
 
       
     
   
 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
W OKRESIE OD 1 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2021 ROKU DLA ULIC:
                     
AKACJOWA DWORCOWA JANTY LIPIŃSKA OLCHOWA PRZEDTORZE SOLSKIEGO WARSZAWSKA ZABRZAŃSKA
OD 2 DO 28
BANACHA FABRYCZNA JARACZA MATEUSZA ORZEGOWSKA PUSZKINA STARA WĘGLOWA
BOGUSŁAWSKIEGO FOJKISA JESIONOWA MŁODEGO GÓRNIKA OWOCOWA RENCISTÓW STROMA WOŁKOWA  
BYTOMSKA GAGARINA JOANNY MŁYN SZOMBIERSKI PAWŁA ROMERA STYCZYŃSKIEGO WYSOCKIEJ  
CIOŁKOWSKIEGO GLIWICKA KOPALNIA KAROL MODRZEJEWSKIEJ PIASECZNA SIERPIŃSKIEGO SZYB ZOFII ZIELIŃSKIEGO  
CZAPLI GODULI KRÓLOWEJ JADWIGI NOWAKA PLAC SZKOLNY SKALNA SZAFRANKA ZIĘTKA  
DOROSZEWSKIEGO HLONDA LESZCZYNOWA NOWOBYTOMSKA PLATER SMOLUCHOWSKIEGO TYLNA    
        01-06-2021        
        15-06-2021        
        29-06-2021        
        13-07-2021        
        27-07-2021        
        10-08-2021        
        24-08-2021        
Wywóz odpadów odbywa się w godzinach od 06:00 do 14:00.
W dniu wywozu od godziny 06:00 pojemniki i worki powinny być wystawione przed posesją w miejscu widocznym dla pracowników firmy
(pracownicy firmy nie mają prawa wchodzenia na teren posesji).
PRZEOCZENIE TERMINU ODBIORU ODPADÓW ODROCZY GO DO NAJBLIŻSZEGO TERMINU, ZGODNEGO Z HARMONOGRAMEM. 
                     
       
     
   
 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH
W OKRESIE OD 1 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2021 ROKU DLA ULIC:
                     
FABRYCZNA BYTOMSKA IMIELI PIASECZNA SOLSKIEGO KRÓLOWEJ JADWIGI LESZCZYNOWA BOGUSŁAWSKIEGO MATEUSZA
KOPALNIA KAROL CZEREŚNIOWA JANTY PLAC NIEPODLEGŁOŚCI STARA MŁYN SZOMBIERSKI JARACZA MŁODEGO GÓRNIKA
  FLORIANA JOANNY STROMA AKACJOWA OLCHOWA LIPA
  GLIWICKA KOLBEGO PLATER SZYB ZOFII BANACHA OWOCOWA LIPIŃSKA  
  GODULI MODRZEJEWSKIEJ RENCISTÓW TIAŁKOWSKIEGO CIOŁKOWSKIEGO ROMERA PODLAS  
  HLONDA NOWAKA SKALNA WARSZAWSKA DOROSZEWSKIEGO SIERPIŃSKIEGO PRZEDSZKOLNA  
  CZAPLI ORZEGOWSKA     GAGARINA SMOLUCHOWSKIEGO TYLNA  
          JESIONOWA WOŁKOWA WYSOCKIEJ  
              ZIELIŃSKIEGO  
              ZIĘTKA  
07-06-2021     08-06-2021   09-06-2021   10-06-2021 11-06-2021
21-06-2021     22-06-2021   23-06-2021   24-06-2021 25-06-2021
05-07-2021     06-07-2021   07-07-2021   08-07-2021 09-07-2021
19-07-2021     20-07-2021   21-07-2021   22-07-2021 23-07-2021
02-08-2021     03-08-2021   04-08-2021   05-08-2021 06-08-2021
16-08-2021     17-08-2021   18-08-2021   19-08-2021 20-08-2021
30-08-2021     31-08-2021        
       
   
     
 
HARMONOGRAM ODBIORU POPIOŁU I ŻUŻLI Z GOSPODARSTWO DOMOWYCH
W OKRESIE OD 1 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2021 ROKU DLA ULIC:
                     

AKACJOWA    FOJKISA    KOPALNIA KAROL    NOWOBYTOMSKA    PRZEDSZKOLNA    SZYB ZOFII
BANACHA    GAGARINA    KRÓLOWEJ JADWIGI    OLCHOWA    RENCISTÓW    TIAŁKOWSKIEGO
BOGUSŁAWSKIEGO    GLIWICKA    LATKI    ORZEGOWSKA    ROMERA    TYLNA
BYTOMSKA    GODULI    LESZCZYNOWA    OWOCOWA    SIERPIŃSKIEGO    WĘGLOWA
CIOŁKOWSKIEGO    HLONDA    LIPA    PIASECZNA    SMOLUCHOWSKIEGO    WOŁKOWA
CZAPLI    IMIELI    LIPIŃSKA    PLATER    SKALNA    WARSZAWSKA
CZEREŚNIOWA    JANTY    MATEUSZA    PLAC SZKOLNY    STARA    WYSOCKIEJ
DOROSZEWSKIEGO    JARACZA    MŁODEGO GÓRNIKA    PAWŁA    STYCZYŃSKIEGO    ZIELIŃSKIEGO
DWORCOWA    JESIONOWA    MŁYN SZOMBIERSKI    PLAC NIEPODLEGŁOŚCI    SOLSKIEGO    ZIĘTKA
FABRYCZNA    JOANNY    MODRZEJEWSKIEJ    PUSZKINA    STROMA    
FLORIANA    KOLBEGO    NOWAKA    PODLAS    SZAFRANKA    
                    
26-08-2021                

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH GROMADZONYCH W DZWONACH I KOSZACH SIATKOWYCH  :   PAPIER, PLASTIK, SZKŁO W 2021 ROKU

  

GODULA, ORZEGÓW, CHEBZIE
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
P L A S T I K P  A  P  I  E  R S  Z  K  Ł  O
Zamieszkałe (wielorodzinna) Niezamieszkałe Zamieszkałe (wielorodzinna) Niezamieszkałe Zamieszkałe (wielorodzinna) Niezamieszkałe
07-06-2021   01-06-2021 21-07-2021   04-06-2021 16-07-2021  
14-06-2021   02-06-2021 27-07-2021   05-06-2021 22-07-2021  
21-06-2021 21-06-2021 08-06-2021 28-07-2021   10-06-2021 23-07-2021  
28-06-2021   09-06-2021 03-08-2021 23-06-2021 11-06-2021 29-07-2021 25-06-2021
05-07-2021   15-06-2021 04-08-2021   17-06-2021 30-07-2021  
12-07-2021   16-06-2021 10-08-2021   18-06-2021 05-08-2021  
19-07-2021   22-06-2021 11-08-2021   24-06-2021 06-08-2021  
26-07-2021 26-07-2021 23-06-2021 17-08-2021   25-06-2021 12-08-2021  
02-08-2021   06-07-2021 18-08-2021 28-07-2021 01-07-2021 13-08-2021 30-07-2021
09-08-2021   07-07-2021 24-08-2021   02-07-2021 19-08-2021  
16-08-2021   13-07-2021 25-08-2021   08-07-2021 20-08-2021  
23-08-2021 23-08-2021 14-07-2021 31-08-2021   09-07-2021 26-08-2021  
30-08-2021   20-07-2021   25-08-2021 15-0-2021 27-08-2021 27-08-2021
(!) - zmiana terminu ze względu na dzień świąteczny wolny od pracy
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH GROMADZONYCH
W POJEMNIKACH O POJEMNOŚCI OD 120L DO 1100L DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ
W OKRESIE OD 1 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2021 ROKU:
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
GODULA, ORZEGÓW, CHEBZIE GODULA, ORZEGÓW, CHEBZIE
Plastik Papier Szkło Plastik Papier Szkło
Poniedziałek  Środa   Piątek Poniedziałek  Środa   Piątek
07-06-2021 02-06-2021 04-06-2021      
14-06-2021 09-06-2021 11-06-2021 14-06-2021 16-06-2021 18-06-2021
21-06-2021 16-06-2021 18-06-2021      
28-06-2021 23-06-2021 25-06-2021      
05-07-2021 30-06-2021 02-07-2021      
12-07-2021 07-07-2021 09-07-2021 12-07-2021 14-07-2021 16-07-2021
19-07-2021 14-07-2021 16-07-2021      
26-07-2021 21-07-2021 23-07-2021      
02-08-2021 28-07-2021 30-07-2021      
09-08-2021 04-08-2021 06-08-2021 09-08-2021 11-08-2021 13-08-2021
16-08-2021 11-08-2021 13-08-2021      
23-08-2021 18-08-2021 20-08-2021      
30-08-2021 25-08-2021 27-08-2021      
  UWAGA! Wywóz odbywa się w godzinach pomiędzy 6:00 a 14:00  
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH W 2021 ROKU Z ZABUDOWY WIELORODZINNEJ
CZWARTEK
Godula, Orzegów, Chebzie
   
Zmiana z 03 czerwca 2021 na 05 czerwiec 2021 sobota
HARMONOGRAM WYWOZU POPIOŁU I ŻUŻLI Z PALENISK DOMOWYCH
W OKRESIE OD 1 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2021 ROKU:
ZABUDOWA WIELORODZINNA
GODULA
AKACJOWA JOANNY PRZEDSZKOLNA
BANACHA KOLBEGO RENCISTÓW
CIOŁKOWSKIEGO LATKI STARA
CZEREŚNIOWA LESZCZYNOWA TIAŁKOWSKIEGO
DOROSZEWSKIEGO LIPA WANIORA
FABRYCZNA LIPIŃSKA  
FLORIANA MODRZEJEWSKIEJ  
GAGARINA NOWAKA  
GODULI OWOCOWA  
IMIELI PLAC NIEPODLEGŁOŚCI  
JESIONOWA PODLAS  
26.08.2021
UWAGA! Wywóz odbywa się w godzinach pomiędzy 6:00 a 14:00
ORZEGÓW
BOGUSŁAWSKIEGO   ORZEGOWSKA
BYTOMSKA   PIASECZNA
CZAPLI   PIECHY
FOJKISA   PLATER
GLIWICKA   PRZELOTOWA
GRUNWALDZKA   PUSZKINA
HLONDA   SKALNA
JANTY   SOLSKIEGO
JARACZA   STROMA
KOPALNIA KAROL   WARSZAWSKA
KRÓLOWEJ JADWIGI   WYSOCKIEJ
MATEUSZA   ZIELIŃSKIEGO
MŁODEGO GÓRNIKA    
 
 
26.08.2021
UWAGA! Wywóz odbywa się w godzinach pomiędzy 6:00 a 14:00
CHEBZIE
DWORCOWA
NIEDURNEGO OD 125
NOWOBYTOMSKA
PAWŁA
PLAC SZKOLNY
PRZEDTORZE
STYCZYŃSKIEGO
SZAFRANKA
SZYB BARBARY
WĘGLOWA
 
26-08-2021
 
 
UWAGA! Wywóz odbywa się w godzinach pomiędzy 6:00 a 14:00
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZNYCH Z POJEMNIKÓW 120-1100L
DLA DZIELNICY  GODULA, ORZEGÓW I CHEBZIE NA 2021 ROK
zabudowa wielorodzinna
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
AKACJOWA LATKI  PRZEDSZKOLNA OPRÓCZ 12-13 BYTOMSKA OD 26 IMIELI ORZEGOWSKA AKACJOWA BOGUSŁAWSKIEGO LIPA PRZEDTORZE BYTOMSKA OD 26 JOANNY
2-10, 12-21, 24-28, 17-27
PRZEDSZKOLNA
12-13
BOGUSŁAWSKIEGO LIPA PRZEDTORZE CZAPLI JANTY PUSZKINA FOJKISA
1, 10
BYTOMSKA
DO 24
LIPIŃSKA STYCZYŃSKIEGO CZAPLI KOLBEGO PRZELOTOWA
BYTOMSKA do 24 LIPIŃSKA PUSZKINA CZEREŚNIOWA JOANNY
10,24-28,27
RENCISTÓW PRZEDSZKOLNA
12-13
DWORCOWA  NOWOBYTOMSKA SZAFRANKA CZEREŚNIOWA KRÓLOWEJ JADWIGI
2, 4
PUSZKINA
DWORCOWA  MODRZEJEWSKIEJ OPRÓCZ 1,2,4,6,8,12,14 SOLSKIEGO FLORIANA KOLBEGO SKALNA PRZELOTOWA FABRYCZNA OWOCOWA WANIORA FLORIANA LATKI  RENCISTÓW
FABRYCZNA NOWAKA
6,8,10,12
STARA
5
GLIWICKA KRÓLOWEJ JADWIGI 2, 4 SOLSKIEGO
2, 4
ZIELIŃSKIEGO
2, 4
FOJKISA
OPRÓCZ 1,10
PAWŁA WĘGLOWA FOJKISA
1,10
MŁODEGO GÓRNIKA SKALNA
FOJKISA
OPRÓCZ 1, 10
NOWOBYTOMSKA STYCZYŃSKIEGO GODULI
OPRÓCZ 25, 27, 33
MŁODEGO GÓRNIKA STARA
2,10,21,25
Podlas JOANNY 3-11 PIECHY
4, 6, 8, 12
WYSOCKIEJ GLIWICKA MODRZEJEWSKIEJ SOLSKIEGO
GODULI
25, 27, 33
OWOCOWA SZAFRANKA GRUNWALDZKA MODRZEJEWSKIEJ 1,2,4,6,8,12,14 TIAŁOWSKIEGO   KOPALNIA KAROL PLAC SZKOLNY ZABRZAŃSKA GODULI NOWAKA STARA
HLONDA
9, 11-25, 16, 34, 46
PAWŁA WANIORA HLONDA
OPRÓCZ 9, 11-25, 16, 34, 46
NOWAKA
OPRÓCZ 6,8,10,12
WARSZAWSKA   KRÓLOWEJ JADWIGI OPRÓCZ 2 ,4 PRZEDSZKOLNA OPRÓCZ 12-13 ZIELIŃSKIEGO
OPRÓCZ 2,4
GRUNWALDZKA ORZEGOWSKA TIAŁOWSKIEGO
HULOKA  PIASECZNA WĘGLOWA               HLONDA PIASECZNA WARSZAWSKA
JOANNY
3-11,12-21,17-27
PIECHY WYSOCKIEJ               HULOKA  PIECHY
1, 2, 7
ZIELIŃSKIEGO
2, 4
KOPALNIA KAROL PLAC SZKOLNY ZABRZAŃSKA               IMIELI PODLAS  
KRÓLOWEJ JADWIGI oprócz 2 ,4 PODLAS ZIELIŃSKIEGO
OPRÓCZ 2, 4
              JANTY    
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH Z KONTENERÓW
DLA DZIELNICY  GODULA, ORZEGÓW I CHEBZIE NA 2021 ROK
zabudowa wielorodzinna
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
                         
                 
UL; ORZEGOWSKA od nr (19 - 49) i (30 - 64) od Kilińskiego do Hlonda odbiór odpdów odbywa się pomiędzy godzinamu 6:00- 14:00  
        wywóz za 03 czerwca odbędzie się w sobote 05 czerwca 2021