Get Adobe Flash player

Mykanów

Wywozy odpadów Gmina Mykanów

Prosimy o wystawienie w niżej podanych dniach pojemników i worków przed posesję w odległości nie większej,
niż 2 metry od drogi głównej do godziny 6:00 lub poprzedniego dnia.

Informujemy, iż nie ma możliwości odbioru odpadów w terminie innym niż podane poniżej.

Kosze oznaczone nalepką „popiół” przeznaczone są tylko i wyłącznie na popiół. Nie wolno umieszczać
w nich żadnych innych odpadów, bo kosz nie zostanie odebrany.

TERMINY WYWOZÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH (KOSZE) W GMINIE MYKANÓW  od MAJA do LISTOPADA 2018 roku

maj 2018 r.

czerwiec 2018 r.

lipiec 2018 r.

sierpień 2018 r.

wrzesień 2018 r.

październik 2018 r.

listopad 2018 r.

Miejscowość

12

8

6

3 ; 31

28

25

22

Cykarzew Stary, Cykarzew Północny (tylko ul. Częstochowska nr 76 i 78)

Adamów

Jamno

Osiny

Przedkocin

Grabówka

Grabowa (oprócz ul. Lipowej i Mykanowskiej)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

11

9

6

3

1 ; 26

23

Nowy Broniszew

Cykarzew Północny (oprócz ul. Częstochowskiej nr 76 i 78)

Rusinów

 

 

 

 

 

 

 

 

12

7

5

2 ; 30

27

24

21

Mykanów

Łochynia

Grabowa (tylko ul. Mykanowska)

 

 

 

 

 

 

 

 

19

12

10

7

4

2 ; 29

26

Wierzchowisko (oprócz ul. Długiej i Złotej)

 

 

 

 

 

 

 

 

19

13

11

8

5

3 ; 30

27

Lubojna

Tylin

Florków

Pasieka

Lubojenka

Topolów

Dudki

 

 

 

 

 

 

 

 

19

14

12

9

6

4 ; 31

28

Antoniów

Wola Hankowska

Wola Kiedrzyńska

Kolonia Wierzchowisko

Kuźnica Lechowa (oprócz ul. Granicznej)

 

 

 

 

 

 

 

 

19

15

13

10

7

5

2 ; 30

Czarny Las (oprócz ul. Poprzecznej i Świerkowej)

Kuźnica Kiedrzyńska

Kuźnica Lechowa (tylko ul. Graniczna)

 

 

 

 

 

 

 

 

19

21

19

16

13

11

8

Borowno Kolonia

Borowno

Grabowa (tylko ul. Lipowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

26

26

24

21

18

16

13

Nowy Kocin

Stary Kocin

Stary Broniszew

 

 

 

 

 

 

 

 

26

27

25

22

19

17

14

Nowa Rybna

Rybna

Radostków

Czarny Las (tylko ul. Poprzeczna i Świerkowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

26

28

26

23

20

18

15

Radostków Kolonia

Kokawa

Wierzchowisko (tylko ul. Długa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINY WYWOZÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółte, zielone i niebieskie) W GMINIE MYKANÓW od MAJA do LISTOPADA 2018 roku

maj 2018 r.

czerwiec 2018 r.

lipiec 2018 r.

sierpień 2018 r.

wrzesień 2018 r.

październik 2018 r.

listopad 2018 r.

Miejscowość

12

11

9

6

3

1 ; 29

16

Cykarzew Stary, Cykarzew Północny (tylko ul. Częstochowska nr 76 i 78)

Adamów

Jamno

Osiny

Przedkocin

Grabówka

Grabowa (oprócz ul. Lipowej i Mykanowskiej)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

7

5

2 ; 30

27

25

14

Nowy Broniszew

Cykarzew Północny (oprócz ul. Częstochowskiej nr 76 i 78)

Rusinów

 

 

 

 

 

 

 

 

12

13

11

8

5

3 ; 31

20

Mykanów

Łochynia

Grabowa (tylko ul. Mykanowska)

 

 

 

 

 

 

 

 

19

8

6

3 ; 31

28

26

15

Wierzchowisko (oprócz ul. Długiej i Złotej)

 

 

 

 

 

 

 

 

19

21

19

16

13

11

8

Lubojna

Tylin

Florków

Pasieka

Lubojenka

Topolów

Dudki

 

 

 

 

 

 

 

 

19

20

18

14

11

9

6

Antoniów

Wola Hankowska

Wola Kiedrzyńska

Kolonia Wierzchowisko

Kuźnica Lechowa (oprócz ul. Granicznej)

 

 

 

 

 

 

 

 

19

22

20

17

14

12

9

Czarny Las (oprócz ul. Poprzecznej i Świerkowej)

Kuźnica Kiedrzyńska

Kuźnica Lechowa (tylko ul. Graniczna)

 

 

 

 

 

 

 

 

19

15

13

10

7

5

2 ; 30

Borowno Kolonia

Borowno

Grabowa (tylko ul. Lipowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

26

12

10

7

4

2 ; 30

19

Nowy Kocin

Stary Kocin

Stary Broniszew

 

 

 

 

 

 

 

 

26

26

24

21

18

16

12

Nowa Rybna

Rybna

Radostków

Czarny Las (tylko ul. Poprzeczna i Świerkowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

26

27

25

22

19

17

13

Radostków Kolonia

Kokawa

Wierzchowisko (tylko ul. Długa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINY WYWOZÓW POPIOŁU W GMINIE MYKANÓW od MAJA do LISTOPADA 2018 roku

maj 2018 r.

sierpień 2018 r.

październik 2018 r.

listopad 2018 r.

Miejscowość

23

24

31

28

Cykarzew Stary, Cykarzew Północny (tylko ul. Częstochowska nr 76 i 78)

Adamów

Jamno

Osiny

Przedkocin

Grabówka

Grabowa (oprócz ul. Lipowej i Mykanowskiej)

 

 

 

 

 

23

23

30

27

Nowy Broniszew

Cykarzew Północny (oprócz ul. Częstochowskiej nr 76 i 78)

Rusinów

 

 

 

 

 

24

22

29

26

Mykanów

Łochynia

Grabowa (tylko ul. Mykanowska)

 

 

 

 

 

24

21

23

20

Wierzchowisko (oprócz ul. Długiej i Złotej)

 

 

 

 

 

24

20

22

19

Lubojna

Tylin

Florków

Pasieka

Lubojenka

Topolów

Dudki

 

 

 

 

 

24

6

12

9

Antoniów

Wola Hankowska

Wola Kiedrzyńska

Kolonia Wierzchowisko

Kuźnica Lechowa (oprócz ul. Granicznej)

 

 

 

 

 

25

7

15

12

Czarny Las (oprócz ul. Poprzecznej i Świerkowej)

Kuźnica Kiedrzyńska

Kuźnica Lechowa (tylko ul. Graniczna)

 

 

 

 

 

25

8

16

13

Borowno Kolonia

Borowno

Grabowa (tylko ul. Lipowa)

 

 

 

 

 

29

9

17

14

Nowy Kocin

Stary Kocin

Stary Broniszew

 

 

 

 

 

29

10

18

15

Nowa Rybna

Rybna

Radostków

Czarny Las (tylko ul. Poprzeczna i Świerkowa)

 

 

 

 

 

30

13

19

16

Radostków Kolonia

Kokawa

Wierzchowisko (tylko ul. Długa)

 

 

 

 

 

 

Terminy odbioru odpadów biodegradowalnych (brązowy worek) w Gminie Mykanów od MAJA do LISTOPADA 2018 roku

maj 2018 r.

czerwiec 2018 r.

lipiec 2018 r.

sierpień 2018 r.

wrzesień 2018 r.

październik 2018 r.

listopad 2018 r.

Miejscowość

12 ; 26

8 ; 22

6 ; 20

3 ; 17 ; 31

14 ; 28

12 ; 26

23

Wierzchowisko

Wola Kiedrzyńska

Kolonia Wierzch.

12 ; 26

7 ; 21

5 ; 19

2 ; 16 ; 30

13 ; 27

11 ; 25

22

Lubojna

Tylin

Florków

Pasieka

Radostków

Nowy Kocin

Stary Kocin

Lubojenka

Radostków Kolonia

Topolów

Dudki

12 ; 26

6 ; 20

4 ; 18

1 ; 16 ; 29

12 ; 26

10 ; 24

21

Wola Hankowska

Czarny Las

Kuźnica Kiedrzyńska

Kuźnica Lechowa

Antoniów

Nowa Rybna

Rybna

Przedkocin

12 ; 26

5 ; 19

3 ; 17 ; 31

14 ; 28

11 ; 25

9 ; 23

20

Stary Broniszew

Nowy Broniszew

Cykarzew Północny

Cykarzew Stary

Kokawa

Adamów

Jamno

Osiny

Rusinów

12 ; 26

4 ;18

2 ; 16 ; 30

13 ; 27

10 ; 24

8 ; 22

19

Grabowa

Grabówka

 Borowno Kolonia

Borowno

Mykanów

Łochynia

 

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych w Gminie Mykanów

czerwiec 2018 r.

październik 2018r.

Miejscowość

1

8

Antoniów

Czarny Las

Kuźnica Kiedrzyńska

Kuźnica Lechowa (tylko ul. Graniczna)

Wola Hankowska

6

10

Borowno

Kolonia Borowno

Grabowa

Łochynia

8

15

Wierzchowisko

Wola Kiedrzyńska

Kolonia Wierzchowisko

29

24

Lemańsk

Nowa Rybna

Rybna

Nowy Kocin

Przedkocin

Stary Kocin

Kuźnica Lechowa (oprócz ul. Granicznej)

Cykarzew Stary

19

22

Adamów

Cykarzew Północny

Grabówka

Jamno

Osiny

Nowy Broniszew

Rusinów

Stary Broniszew

21

23

Kokawa

Radostków Kolonia

Mykanów

14

19

Dudki

Lubojenka

Radostków

Topolów

Florków

Lubojna

Pasieka

Tylin

W ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych odbierane będą np. stoły, szafy, krzesła, tapczany, komody, sofy, okna(bez szyb), drzwi(bez szyb) , dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, zabawki dużych rozmiarów, elementy wyposażenia sanitarnego tj.: umywalki, wanny, kabiny prysznicowe, miski wc,sprzęt RTV i AGD.

TERMINY WYWOZÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH (KOSZE) W GMINIE MYKANÓW  od MAJA do LISTOPADA 2018 roku

maj 2018 r.

czerwiec 2018 r.

lipiec 2018 r.

sierpień 2018 r.

wrzesień 2018 r.

październik 2018 r.

listopad 2018 r.

Miejscowość

12

8

6

3 ; 31

28

25

22

Cykarzew Stary, Cykarzew Północny (tylko ul. Częstochowska nr 76 i 78)

Adamów

Jamno

Osiny

Przedkocin

Grabówka

Grabowa (oprócz ul. Lipowej i Mykanowskiej)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

11

9

6

3

1 ; 26

23

Nowy Broniszew

Cykarzew Północny (oprócz ul. Częstochowskiej nr 76 i 78)

Rusinów

 

 

 

 

 

 

 

 

12

7

5

2 ; 30

27

24

21

Mykanów

Łochynia

Grabowa (tylko ul. Mykanowska)

 

 

 

 

 

 

 

 

19

12

10

7

4

2 ; 29

26

Wierzchowisko (oprócz ul. Długiej i Złotej)

 

 

 

 

 

 

 

 

19

13

11

8

5

3 ; 30

27

Lubojna

Tylin

Florków

Pasieka

Lubojenka

Topolów

Dudki

 

 

 

 

 

 

 

 

19

14

12

9

6

4 ; 31

28

Antoniów

Wola Hankowska

Wola Kiedrzyńska

Kolonia Wierzchowisko

Kuźnica Lechowa (oprócz ul. Granicznej)

 

 

 

 

 

 

 

 

19

15

13

10

7

5

2 ; 30

Czarny Las (oprócz ul. Poprzecznej i Świerkowej)

Kuźnica Kiedrzyńska

Kuźnica Lechowa (tylko ul. Graniczna)

 

 

 

 

 

 

 

 

19

21

19

16

13

11

8

Borowno Kolonia

Borowno

Grabowa (tylko ul. Lipowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

26

26

24

21

18

16

13

Nowy Kocin

Stary Kocin

Stary Broniszew

 

 

 

 

 

 

 

 

26

27

25

22

19

17

14

Nowa Rybna

Rybna

Radostków

Czarny Las (tylko ul. Poprzeczna i Świerkowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

26

28

26

23

20

18

15

Radostków Kolonia

Kokawa

Wierzchowisko (tylko ul. Długa)